MARTIN PETIŠKA

PhDr. Eduard MARTIN (*27. března 1951, Praha), vystudoval dějiny a teorii divadla na FF UK. Publikovat začal básnickými sbírkami Můj Faust (1975) a Nespálené deníky (1980), následovaly sbírky SF povídek Největší skandál v Martin Petiška fotografie dějinách lidstva (1984), Manžel z Marsu (1986), Milenci našich žen (1989), Půjčovna manželek (1989) a Vybraná tajemství profesora Kesslera (1989); připravují se další. Martin je autorem řady divadelních her.

Vlastním jménem Martin Petiška, syn spisovatele Eduarda Petišky.

Vystupuje i pod pseudonymy Eduard Martin, Eduard P. Martin a Martin P. Edwards. Spisovatel, básník, vydavatel almanachů šlechtických rodů, přesvědčením monarchista. Po středoškolských studiích v Brandýse nad Labem nastoupil na FF UK v Praze, kde studoval srovnávací literaturu a slovanské jazyky. Univerzitu završil doktorským absolutoriem v oboru dějiny a teorie divadla roku 1976.

Reminiscence :

Prošel jsem  řadu zajímavých cest… Dostal jsem od Času ( děkuji ti, kamaráde ) skvělou příležitost poznávat zajímavé příběhy, zajímavé osudy... Zajímavé lidi, kteří by napsali zajímavější vzpomínky, než mohu napsat já.
Tedy -
Kdyby je napsali.
Ale nenapsali je...
Obvykle to byli lidé, kteří se k psaní paměti nedostali, protože měli, jak říkali, “plno práce”.
Vzpomínat je nelákalo, raději volili zapomínání.
Takoví lidé si třeba myslí: “Koho by, co jsme zažili, zajímalo, když to nezajímá nás.”
Ale -
S každým člověkem odchází jeden svět.
Svět plný nadějí a lásky -
Navštívený steskem.
Svět plný poznání, jaké žilo jen v poutníku, kterému svět patřil.
Každému patří jeden svět.
Každý jej opouští...
Ze vzpomínek se stávají zapomínky.
Ale to, čeho se nepřestala dotýkat paměť, neodešlo.
Co neodešlo z paměti, žije.
Ti, kterých se dotkne vzpomínka..., ti, na které svítí vzpomínka..., zůstávají naživu...

Televizní vzpomínání:

Sváteční slovo Martina Petišky: https://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/211562216100011-svatecni-slovo-spisovatele-martina-petisky/

Poslání, poselství a odkaz české šlechty -Martina Petišky: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096008034-tristatricettri/219562254200008/obsah/728132-martin-petiska

Spisovatel Petiška má na hradě Valdštejn pamětní desku
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/spisovatel-petiska-ma-na-hrade-v#336666ejn-pametni-desku_520643.html

Týdeník Květy:

Martin-Kvety   Martin Petiška článek v časopise Týdeník KVĚTY - k nahlédnutí zde.

Tři pokolení naší rodiny se protly s Jaroslavem Haškem. Dědeček… I otec, jak o tom svědčí “Kniha o Švejkovi” od Radko Pytlíka, shrnující mnohaletá “švejkologická” bádání. Tatínek, jak ona kniha líčí, také vstoupil svého času polemicky mezi ty, kteří se tajuplnou postavou Švejka zabývali. Přes sto let Hašek, enfant terrible čítanek, provází rodinu.
Tři pokolení našeho rodu se sešla s “dobrým Švejkem” -
S mýtickou postavou, která se už po století lhostejně usmívá z českého literárního Olympu.František Hrubín - Petiškům

Byl jednou jeden svět.
Byl?
Je.
Všechno trvá, dokud vzpomínáme.
Nikdo neodchází, dokud se na něj vzpomíná s láskou.
S láskou -
S láskou a s vděčností.
Někdo odešel proto, aby už neodcházel.


Děkuji těm, které jsem potkal.
Těm, kteří mne měli rádi. Těm, které jsem měl rád já.
Vám všem, vám živým, vám mrtvým.
Prosvítili jste mi život krásnými vzpomínkami.
A prosvěcujete.